Søk
Close this search box.

Tankvasking

Merke
Merke
Produktkategori
Produktkategori
Industri
Industrier
Hammelmann Tankvasking

Varmevekselerrengjøring
​Rengjøring av varmeveksler med vann med høyt trykk. Hammelman tilbyr et komplett utvalg av kompletterende verktøy og utstyr for rengjøring av varmevekslere. Arbeidet kan utføres enten på stedet eller utpekte rengjøringsplasser.

Hammelmann automatiske tankrensere fjerner avleiringer inkludert herdede materialer fra tankens indre vegger med trykk på opptil 1500 bar. Enhetene bruker kraft fra vann med høyt trykk, dermed er det er ikke nødvendig med andre energikilder eller ekstra rengjøringsmidler.