Søk
Close this search box.
>
Service Betingelser

Service Betingelser

Gjelder for følgende betingelser

Installasjon testing og oppstart av leveranser fra Pump Supply
Reparasjoner utført av PS personell hos oppdragsgiver
Reparasjon i eget verksted

a) Arbeidstimer
Normal arbeidstid er 8 timer pr. dag mandag tom fredag.
Timepris/normaltid avhenger av om det er på PS’s eget verksted eller ute hos kunde/oppdragsgiver.
Oppdrag som oppstart og service, vil arbeidstiden gjelde fra mobilisering til demobilisering.
Etter at oppdrag er utført, skal timeliste signeres av kundens/oppdragsgivers representant.

b) Reisekostnader
I henhold til myndighetenes bestemmelser, beregnes 10% administrasjonsgebyr på reise, kost, losji og telekommunikasjon. Kjøregodtgjørelse etter egne satser.

c) Kunde / Oppdragsgivers ansvar
Kunden står for alle kostnader vedr behov for annen arbeidskraft, sørge for sikker adkomst til arbeidsplass og alt verktøy som løfteutstyr, kran etc.
PS forbeholder seg retten til å tilbakekalle service personell om ikke arbeidsplassen oppfyller helse og sikkerhetsstandarder.

Kunde/oppdragsgiver aksepterer å dekke alle kostnader ved forsinkelser som ikke er forårsaket av PS.

Valg av egen Servicebil eller rutegående transportmidler, avhenger av kundens ønske og hva som er mest hensiktsmessig for utførelse av oppdraget. Dette avtales på forhånd.